a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Krajinářská studie Praha - Troja

Krajinářská studie Praha - Troja

akce: Krajinářská studie Praha - Troja

místo: Praha - Troja

klient: MČ Praha - Troja 

stupeň: studie

autoři návrhu: a05 a ateliér Sendler - Babka

spolupráce: Ing. Štěpán Špoula

datum: 9/2010 - 11/2011

...TRÓJA - krajinářská studie, aneb kolektivní záznam skupiny krajinářských architektů nad stavem jedné, do jisté míry specifické pražské městské části.

Cílem studie je upozornění na historický, materiální i duchovní odkaz,  jejich vzájemný poměr určující současnost, vývoj daného místa i celé společnosti. Upozornění na nutnou míru tolerance, pokory a dodržování určitých pravidel vyplývajících z potenciálu a únosnosti řešeného území. Zamyšlení se nad mnohdy překročenými limity území v podobě sebestředných aktivit potlačujících potřebnou vzájemnou rovnováhu místa.

Předložená studie naznačuje cestu ústící k určitému možnému stupni prostorové harmonie a znovuobjevení svébytnosti řešeného území. Cílem studie je zachování krajinného obrazu a současně vytvoření soudobého příjemného a přátelského interiéru řešené městské části. Přes veškerou snahu promítnout do předložené práce dostupné vstupy je její vypovídající hodnota subjektivním názorem kolektivu autorů v daném čase a její výsledky jsou kompromisem možného.

 Její zpracování je ovlivněno jedním starým moudrem “ NIHIL EST IN INTELEKTU, QUOD NON FUERIT IN SENZU“...

(úvod z krajinářské studie Z. Sendler)