a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Park Přátelství

soutěžní návrh z roku 1968
původní stav
původní stav

Park Přátelství

akce: Revitalizace Parku Přátelství

místo: Praha 9 - Prosek

klient: MČ Praha 9

stupeň: DPS

autoři návrhu: a05 a Dr. Ing. arch. Otakar Kuča - autor původního projektu z roku 1968

spolupráce: 

Ing. Josef Kubát - stavební část vodoteče

Ing. Milan Vodička - systém recirkulace

studio Kultivar - grafická úprava info panelu, piktogramy

realizátor: Navatyp Group a.s., Gabriel s.r.o.

projekt: 2007

realizace: 2008-09

náklady na realizaci: 44 mil. Kč 

O změnu bezútěšného prašného prostředí sídliště Prosek v Praze 9 se koncem 60. let 20. století, v době krátkého uvolnění z totalitního urbanismu, pokusil útvar hlavního architekta města Prahy vypsáním architektonické soutěže na obvodní park Prahy 9. Jádrem vítězného soutěžního návrhu na tento park, nazvaný dle ideí z doby vrcholného rozkvětu anglických krajinářských parků Parkem Přátelství, se stala soustava rybníčků, potůčků a kaskád. Vodní plochy spolu s vegetací měly zásadně vylepšit stepní klima v místě založení a zároveň vytvořit obytné rekreační prostředí pro obyvatele sídliště.

Dlouho odkládaná realizace parku trvala v době normalizace 15 let. Kvůli zanedbávané údržbě a náročnému provozu recirkulačního systému se park ocitl téměř po 25ti letech provozu na pokraji zchátrání.

Prvním impulzem obnovy parku se stala v roce 2004 výstavba metra podél ulice Vysočanská. V rámci povrchového hloubení tunelu metra byla rekonstruována stavbou dotčená část parku.

 

Revitalizace / redesign – vycházíme z původní kvalitní koncepce parku, zachováváme princip jasně definovaných tvarů vodoteče, cestní síť a zpevněné plochy doplňujeme o provozem prověřené trasy a spojnice, sjednocujeme šíři cest v logické hierarchii frekventovanosti pěšin, nově doplňujeme park o pobytové plochy a funkční celky – „amfiteátr“, rozárium s petanquem, dětské hřiště, dřevěná mola u břehů vodní soustavy, odpočívadla v jižní rekreační louce. Zcela kompletně revidujeme mobiliář parku v jeho počtu i umístění, přidáváme autorský informační systém – infopanely + piktogramy. Park sjednocujeme a zpřehledňujeme zásadním odstraněním souvislých keřových skupin o rozloze 9000m2. 

 

Hlavním cílem revitalizace Parku Přátelství je potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení v čele s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. V místě stepního klimatu proseckého sídliště je všudypřítomný zvuk vody, díky 11ti přepadům vodní soustavy, těžištěm celého praku.

 

Architektonická soutěž: 1968

Původní projekt: 1974-76

Autor původního projektu: Ing. arch. Otakar Kuča

Otevření parku: 1983

Rekonstrukce části parku – výstavba metra: 2006

Projekt obnovy: 2007

realizace obnovy Parku Přátelství: 2008-09

 

Celková rozloha parku: 8,5ha

Rozloha vodních ploch: 0,46ha / 4600m2

Délka vodoteče: 450m

Počet nádrží soustavy vodoteče: 11

Celkový počet stromů: 615ks

Rozloha travnatých ploch: 5,5ha

 

Foto:

Tomáš Balej (1,2,10-14)

J.-M. Delafontaine/Kultivar (6,8,9)