a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Hořejší nábřeží

původní stav

Hořejší nábřeží

akce: Obnova stromořadí Hořejší nábřeží s podsadbou extenzivního společenstva trvalek

místo: Praha 5 - Smíchov

klient: Magistrát hlavního města Prahy

stupeň: DPS

spolupráce:

Ing. Eva Ptáčková (Hlůžová) - návrh trvalkové směsi

studio Kultivar - grafická úprava info panelu

realizátor: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

projekt: 2007

realizace: 10/2007

Pilotní projekt MHMP a zároveň první realizovaný projekt obdobného typu v Praze (spolu s ul. Jičínskou) s cílem využití trvalkových společenstev s nízkými náklady na dlouhodoubou údržbu. Inspirovaný úspěšně fungujícími zahraničními vzory typu "Silbesommer". 

Projekt zahrnuje návrh originální směsi trvalek s použitím speciálního štěrkového substrátu, schéma režimu údržby a informační materiály pro veřejnost - info panely v místě a technologické postupy výsadby pro web MHMP.