a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Jičínská

původní stav

Jičínská

akce: Obnova stromořadí Jičínská s podsadbou extenzivního společenstva trvalek

místo: Jičínská ul., Praha 3

klient: Magistrát hlavního města Prahy

stupeň: DPS

spolupráce:

Ing. Eva Ptáčková (Hlůžová) - návrh trvalkové směsi

studio Kultivar - grafická úprava info panelu

realizátor: Jena

projekt: 2007

realizace: 10/2007

Pilotní projekt MHMP a zároveň první realizovaný projekt obdobného typu v Praze (spolu s Hořejším nábřežím) s cílem využití trvalkových společenstev s nízkými náklady na dlouhodobou údržbu. Inspirovaný úspěšně fungujícími zahraničními vzory typu "Silbesommer". 

Projekt zahrnuje návrh 2 originálních směsí trvalek s použitím 2 typů speciálních štěrkových substrátů, schéma režimu údržby a informační materiály pro veřejnost - info panely v místě a technologické postupy výsadby pro web MHMP.