a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

ateliér a05 byl založen v roce 2005
a pracuje ve složení: 

Martina Forejtová

(rozená Vlnasová)

 

člen České komory architektů (ČKA 03779)

člen pracovní skupiny Krajinářská architektura ČKA (2013, 2014)

člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

člen hodnotící komise soutěže Vesnice roku pro Středočeský kraj (2009, 2010)  

od 2005

Partner a05

2001-2005

Spolupráce s ateliérem terra florida – zahradní architekti

2001

studium na Wageningen University, Nizozemí: International course of Landscape design and planning

1996-2002

Inženýrské studium na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura; zakončeno titulem Ing.

1991-1994

Gymnázium U Libeňského zámku, Praha 8 

Pavlína Malíková 

od 2005

Partner a05

2002-2005

Projekční činnost ve firmě Ing. Pavel Šimek – Florart

2001

projekční činnost ve firmě Arbor Moravia

2000-2001

Studijní a pracovní pobyt na Novém Zélandu se zaměřením na obor zahradní a krajinářská architektura

1994-2000

Inženýrské studium na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura; zakončeno titulem Ing.

1991-1994

Střední zahradnická škola Ostrava - Mariánské hory 

Aleš Steiner


člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

člen redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina (od 2009)

od 2005

Partner a05

2004

Odborná stáž na The Ohio State University, USA - projekční a realizační činnost ve firmě A.W.Laidlaw, Idaho, USA

2002-2004

Projekční činnost ve firmě Gartensta s.r.o., Praha

2000-2001

Studijní a pracovní pobyt na Novém Zélandu se zaměřením na obor zahradní a krajinářská architektura

1996-2002

Inženýrské studium na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura; zakončeno titulem Ing. 

1994-1996

Zahradnictví Josef Volák, Příbram

Odborná praxe firma Vojanovy sady, Praha

Odborná praxe zámecká zahrada Dobříš

1991-1994

Gymnázium Příbram