a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Mlýnský náhon ZOO Praha

hnízdo pro ledňáčka
původní stav
původní stav

Mlýnský náhon ZOO Praha

akce: Úprava odtokové strouhy v Zoo Praha

místo: Zoo Praha - Troja

klient: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

stupeň: studie, DPS

realizátor: Beňo-biotech s.r.o.

projekt: 2006-07

realizace: 2009