a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Ostrov Santos

Ostrov Santos

akce: Cena NADACE PROMĚNY 2010

místo: ostrov Santos, Sušice

stupeň: soutěž

investor: Nadace Proměny

autor: a05 a Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková

projekt: 2010

Hlavním mostem, který spojuje ostrov s městem vstoupíme přímo do „srdce ostrova“. Tepající srdce je centrem veškerého dění, místo, ze kterého jsou udávány impulsy života. Jedná se o velkou zpevněnou plochu, ve které jsou soustředěny hlavní aktivity ostrova a odkud se po mlatových cestách - tepnách návštěvníci dále rozptýlí v celém prostoru ostrova.

Centrum - nyní chaoticky uspořádaný prostor, čistíme a sjednocujeme, srdce harmonizujeme. Vkládáme tři výrazné čtverce, které definují tři hlavní centra aktivit: kiosek, pódium, dřevěné plato v dětském hřišti. Tyto prostory jsou vůči sobě v těsném sousedství, ale vzájemně si nepřekážejí, naopak se respektují a podporují. Harmonizace srdce a celého ostrova se týká jednak nového prostorového uspořádání, ale také materiálového a tvarového sjednocení povrchů, staveb a mobiliáře na celém ostrově. Používáme dřevo, kov a barevný polykarbonát v jednoduchých, tvarově nenáročných formách, které budou v daném prostředí odolné a zároveň přinesou moderní oživující ráz, aniž by se snažily potřít přírodní charakter místa. Stavby i mobiliář jsou svou konstrukcí přizpůsobeny případným záplavám a aktivnímu využívání. Ve stejném duchu bude navržen i informační systém.

Řeka je vždy místem, které láká k pozorování, k pobývání poblíž, k doteku, navíc když je v létě oživená loděmi. Na západní břehy proto umísťujeme segmenty jednoduchých dřevěných nebo kamenných stupňů – pobytových schodů, kde se člověk dostane do blízkého kontaktu s vodou. Na ostrově trasujeme nové cesty, které provedou návštěvníky přírodními partiemi ostrova a upozorní pomocí informačního systému na výjimečnou vegetaci lužního lesa. Otevíráme porosty ve prospěch pobytových ploch, kde bude možné ležet nebo si sem donést lehátko z půjčovny v kiosku, ale zároveň ponecháváme intimnější stinné partie.

Cílem úprav je navrátit prostoru ostrova důstojnost a nabídnout možnost kultivované zábavy a odpočinku pro všechny věkové kategorie.

 

více také zde