a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Ekotechnická čistírna odpadních vod

Ekotechnická čistírna odpadních vod

akce:

návrh úprav okolí Ekotechnického muzea v Bubenči

místo: okolí Ekotechnického muzea v Praze 6 - Bubenči

stupeň: studie - soutěžní přehlídka

projekt: 2010

Oživení výjimečného potenciálu místa – otevření areálu Ekotechnického muzea návštěvníkům všech věkových kategorií – pořádání kulturních a společenských akcí – zázemí s kavárnou, občerstvením a dětským hřištěm – využití stávajících doprovodných objektů – návaznost areálu na cyklostezku a pěší trasy – jednotný informační systém.

Základní principy návrhu:

jednoduchost řešení s důrazem na architektonickou čistotu, použití materiálů a variabilní využitelnost prostoru – velká pobytová travnatá plocha – čtyři lehké altány s dřevěnou podestou a ocelovou konstrukcí – rekreace – konání pikniků – venkovní výstavy – podium pro pořádání koncertů – budova čistírny jako ústřední kulisa celého prostoru – posedové stupně na svazích – výsadba stromů pro odclonění negativních vlivů okolí – historické technické artefakty – ovocný sad – dřevěné molo s posedovými stupni – přístup k řece – dětské hřiště s vodní tématikou – kavárna – nové široké posedové stupně – parkoviště pro návštěvníky

 

více také zde