a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Vinohradská - obnova stromořadí

původní stav

Vinohradská - obnova stromořadí

akce: Obnova stromořadí v ulici Vinohradská

místo: Vinohradská ulice, Praha 2, 3

klient: MHMP, Odbor ochrany prostředí

stupeň: DPS

realizátor: Gabriel s.r.o. a fa Imramovský

projekt: 2005-07

realizace: 2007-08

náklady na realizaci: 11,5 mil Kč

Rekonstrukce jedné z hlavních historických tříd v Praze na Vinohradech. V původním druhovém složení převažovaly trnovníky (Robinia pseudoacacia) a lípy (Tilia cordata, Tilia tomentosa). Shodné druhy byly použity při i obnově - trnovník v základním druhu, lípa v kultivaru odolnějšímu vůči městskému prostředí - Tilia europaea ´Pallida´.

Typy stromových mís byly přizpůsobeny charakteru daného úseku ulice. V místech s velkým provozem (vč. příležitostného parkování na chodnících) byly zvoleny pochozí/pojezdné litinové ochranné mříže s chráničkou kmene, dodavatel MiVal. V klidnějších částech ulice jsou povrchy stromových mís zhotoveny z propustného mlatu.

Z dalších technologií pro zlepšení stanovištních podmínek byly navrženy: nadstandardně velké výsadbové jámy – od 3,7m3 do 4,5m3, 100% výměna půdy za dvouvrstvý pěstební substrát, větrací a závlahové sondy, velká otevřená plocha stromových mís, kvalitní odvodnění výsadbových jam.

Celkem bylo vysazeno 171ks nových stromů.

Součástí projektu je specifikace následné rozvojové a udržovací péče po dobu pěti let.

předchozí  |  další