a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Elsnicovo náměstí

vizualizace d4f
vizualizace d4f
vizualizace d4f
stávající stav

Elsnicovo náměstí

akce:

Revitalizace Elsnicova náměstí v Praze 8 - Libni

místo: Elsnicovo náměstí, Praha 8 - Libeň

stupeň: studie

investor: MČ Praha 8

autor: a05 a Šépka architekti

projekt: 2011

Cílem navrhovaných úprav je navrácení života a důstojnosti Elsnicovu náměstí a zároveň odkrytí koryta říčky Rokytka.

Život přináší na náměstí objekt nové kavárny s malým sálem a úprava parteru s vodními prvky. Druhým důležitým motivem je navrácení otevřeného koryta Rokytky do jeho původní podoby. Překrytí větší části toku vytváří nyní nedefinovatelný prostor, který není ani náměstím ani parkem. Toto umělé betonové překrytí je navrženo k odstranění a tím dojde také k odhalení památkově chráněného betonového mostu z roku 1896.

Prostor nového náměstí je v návrhu vymezeno z jedné strany schodištěm, na kterém je možné posedět a pozorovat dění na náměstí, případně nahlédnout do periskopů a dívat se přímo na tekoucí vodu v korytu říčky. Druhá strana nového náměstí je vymezena mostem, do kterého navrhujeme umístit provoz kavárny. Kavárna je prosklená a poskytuje návštěvníkům výhled na náměstí a na druhé straně na říčku Rokytku. Součástí kavárny je také malý sál pro cca 60 osob pro konání různých společenských a kulturních aktivit. Tvar objektu sálu zajistí dobré akustické podmínky pro vnitřní performance. Provoz kavárny bude rozšířen  v letních měsících i do prostoru nového Elsnicova náměstí, kde budou umístěny kavárenské stolky.

Takto vymezené náměstí v prostoru před palácem Svět řešíme jako zpevněnou pororoštovou plochu, která bude umožňovat pohled dolů na vodní tok Rokytky. Prostor je doplněn o několik vodních prvků, díky nimž  bude možné přijít zcela do kontaktu s vodou. Toto řešení ocení především děti, které budou moci za pomocí šroubovic a jiných systémů poháněných ruční silou čerpat vodu do průhledných trubic umístěných přímo v prostoru náměstí a sledovat pohyb vody zase zpět do koryta říčky.

V západní části náměstí je navrženo schodiště, vedoucí přímo dolů ke korytu Rokytky.

V širší, západní části celého řešeného prostoru navrhujeme parkovou úpravu s dlouhými lavicemi. Jedná se o velkou travnatou plochu s řadou stromů při severní hranici náměstí. Linie stromů je také podél jižní hranice náměstí.